fbpx
Aile Şirketiniz Batmasın

Bugünler İçin
Kurduğunuz Şirketinizi
Yarınlar İçin Kurumsallaştıralım

Benim sadece kariyerim değil, tüm hayatım, aile şirketlerinin iç içe geçmiş ve çözülmesi meşakkatli sorunlarını anlamak ve yönetmek üzerine kuruludur. Sanayici bir aileden gelmem, aile şirketlerinin ne denli karışık durumlar doğurabileceğini bizzat yaşayarak öğrenmeme olanak tanımıştır.

Ben Kökleri 1920’lere Dayanan Dört Nesillik Sanayici Bir Aileden Geliyorum.

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması Hayal Değil...

Sizlerin ve aile şirketinizin ihtiyacının ne olduğunu emin olun çok iyi biliyorum. Çocukluğum ve gençliğim, başta kendi aile şirketimin sonra çevremdeki diğer aile şirketlerinin içinde geçti. Aile şirketinizde yaşadığınız tüm sorunların benzerlerini çok gördüm. Pek çok aile şirketine yardımcı oldum.

İşinizin gelişmesinin ve düzene oturmasının önündeki engellerden, şirket içerisinde kendisini var eden ailevi sorunlardan bir an önce kurtulmak istiyorsunuz. Tüm engelleri ve sorunları ortadan kaldıracak yolun haritasını öğrenerek işlerinizi sizden sonra gelenlere bırakmak ve emekliliğinizi huzur içinde yaşamak istiyorsunuz.

Ben Kökleri 1920’lere Dayanan Dört Nesillik Sanayici Bir Aileden Geliyorum.

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması Hayal Değil...

Sizlerin ve aile şirketinizin ihtiyacının ne olduğunu emin olun çok iyi biliyorum. Çocukluğum ve gençliğim, başta kendi aile şirketimin sonra çevremdeki diğer aile şirketlerinin içinde geçti. Aile şirketinizde yaşadığınız tüm sorunların benzerlerini çok gördüm. Pek çok aile şirketine yardımcı oldum.

İşinizin gelişmesinin ve düzene oturmasının önündeki engellerden, şirket içerisinde kendisini var eden ailevi sorunlardan bir an önce kurtulmak istiyorsunuz. Tüm engelleri ve sorunları ortadan kaldıracak yolun haritasını öğrenerek işlerinizi sizden sonra gelenlere bırakmak ve emekliliğinizi huzur içinde yaşamak istiyorsunuz.

Aile şirketi bizde bir gelenek. Anneden ve babadan…

Söylediğim gibi sanayici bir aileden geliyorum, büyük dedem Mustafa Özgür Kayseri’den Adana’ya gelen bir tüccar. 1920’li yıllarda ülkede sanayiye dair pek bir oluşum yok ve bir sanayi oluşturulmak isteniyor. Hoş, sanayici de yok ki sanayi olsun. Ama ne var? İstiklal Harbi dolayısı ile terk edilmiş ve işletilmeyen, azınlık ailelerinden kalan bir iki sanayi tesisi. Bunlardan biri de Adana’daki Milli Mensucat Tekstil Fabrikası. Dedem Mustafa Özgür ve arkadaşları ellerindeki sermaye ile, bu işletmeyi sahiplenip işletmeye başlıyorlar ve sermaye zamanla büyüyor, çocuklarına, torunlarına, bizlere kadar geliyor.

Çocukluğumdan Liseye yaz dönemlerinde, aile şirketi olan diğer büyüklerimizin yanında çalışırdım. Tezgahtarlık yapmışlığım da vardır, fabrikada yerleri süpürmüşlüğüm, getir götür yapmışlığım da… Kısacası Aile şirketlerinin DNA’sıyla büyüdüm. Aile şirketlerinde neler yaşandığının, hangi durumda hangi tepkilerin verildiğini, iyi şirketle, kötü şirketlerin arasındaki farkı tüm yönleriyle deneyimledim.

Kurumsallaşma Bugün Değilse Ne Zaman?

Aile Şirketleriyle Nasıl Çalışıyoruz?

Yıllardır aile şirketleriyle kurumsallaşma ve aile anayasası üzerine yaptığım çalışmalarım ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmalarım sistematik olarak iki konu üzerine çalışılması gerektiğini ortaya koymaktadır: Aile ve Şirket

Ailenin Kurumsallaşmayı Özümsemesi

Yaşayan Aile Anayasası

İlk adım olarak sizleri ve ailenizi tanıyarak başlıyoruz. Sizin ailenizle birlikte bir aile olmaya çalışıyoruz. Çalışanlarınızla konuşmaya ve onları gözlemlemeye başlıyoruz. Çalışanlarınızı ve iş yerini tanıyoruz. Sizi tanıdıktan ve size özel konuşacağımız konuları belirledikten sonra hep beraber masanın etrafında toplanıyoruz ve bu maddeleri çalışıyoruz. Nihai olarak sizin durumunuza, ihtiyacınıza, işletmenize özel kuralları ortaya koyuyoruz.

 

Şirketin Kurumsal
Prensipleri Benimsemesi

Kurumsal Yönetime Geçiş

Şirket boyutunda ise, şirketin tüm kılcal damarlarına indiğimiz süreç çok daha uzun ve detaylıdır. Organizasyon şemasından başlayarak, şirketin her bir yönetim birimine detaylı bir şekilde müdahale ediyoruz. Şirketin etkin bir şekilde işleyebilmesi için gereken fonksiyonları, bu fonksiyonları yerine getirecek yetenekli insan kaynaklarını, ve bu insanların görev, yetki ve sorumluluklarını titizlikle planlıyoruz. Bu süreçte, şirketin “İnsan Kaynakları” politikasını da güçlendirerek, etkili bir işe alım, maaş ve eğitim stratejisini dizayn ediyoruz.

Gelecek Neslin
Kurumsal Yönetime
Hazırlanması

Veliaht Koçluğu

Aile şirketinizin başına geçecek genç veliahtların şirket yönetimi, kurumsal yönetim prensiplerini öğrenmeleri ve geleceği önceden okuyarak doğru hamleleri yapabilen güçlü liderlere dönüşebilmeleri için tüm tecrübelerimizi usta – çırak ilişkisiyle aktarıyoruz. Böylelikle Aile şirketinizin geleceği için büyük bir sorun olabilecek riskleri ortadan kaldırıyoruz.ve iş yerini tanıyoruz. Sizi tanıdıktan ve size özel konuşacağımız konuları belirledikten sonra hep beraber masanın etrafında toplanıyoruz ve bu maddeleri çalışıyoruz. Nihai olarak sizin durumunuza, ihtiyacınıza, işletmenize özel kuralları ortaya koyuyoruz.

Kurumsallaşmanın Kazanımları

Yönetim İstikrarı

Aile içi anlaşmazlıkların şirket yönetimine yansımasını engelleyen yapılanmalar, karar mekanizmalarında sürekliliği ve karar almanın şeffaflığını garanti altına alır.

Operasyonel Verimlilik

Detaylı denetim süreçleri ve etkili kalite kontrol yönetim sistemleri sayesinde, operasyonel verimlilik artar ve kaynak israfı önlenerek gereksiz harcamalar azaltılır.

Kendiliğinden Liderlik

Modern liderliğin aileden başlayarak tüm şirkete yayılmasıyla bir yandan, aile bireyleri, şirkete ilham veren vizyoner bir liderlik sunarken kurumsal şirket yönetimi yetenekli bireyleri lider pozisyonuna getirerek gündelik işlerin gönül rahatlığıyla teslim edilmiği güven dolu bir kurumsal yapı ortaya çıkar.

Güçlü Kurum Kültürü

Şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasında güçlü bir kurum kültürü, çalışanların bütünleşmesini ve şirket politikalarını içselleştirmelerini sağlar. Böylelikle, her birey şirketin genel çıkarları doğrultusunda uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmanın parçası haline gelirler.

Yetenekli İK

Kurumsallaşma sürecinde, şirketin çekici dış imajı ve etkin insan kaynakları politikaları, sektörün en parlak yeteneklerini kendine çeker. Bu yetenekler, şirketin stratejik vizyonunu derinlemesine kavrayarak, onu gerçekleştirecek yenilikçi adımları atmanın temel taşlarını oluşturur.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi konusunda ileri görüşlülük, kurumsallaşan aile şirketlerinin olası sorunları erkenden tespit etmesini ve proaktif çözümler geliştirmesini sağlar. Bu da şirketin pazardaki istikrarını ve güvenilirliğini korumasında kritik bir faktördür.

Sürdürülebilir Büyüme

Kurumsal yönetim anlayışı, şirketin gelişimini destekleyecek sağlam temeller ve yönetim modelleri sunar. Bu sayede şirket geleceğe sağlam adımlarla ilerler.

Kurumsal Kimlik

Gelişmiş profesyonel yönetim kadroları ve güçlü kurum kültürünün birleşimi, şirketin kendine has bir kurumsal kimliği oluşturmasına ve pazarda güven inşa etmesine olanak tanır. Bu da marka değerini ve müşteri sadakatini artırır.

Kurumsallaşmanın Kazanımları

Yönetim İstikrarı

Aile içi anlaşmazlıkların şirket yönetimine yansımasını engelleyen yapılanmalar, karar mekanizmalarında sürekliliği ve karar almanın şeffaflığını garanti altına alır.

Operasyonel Verimlilik

Detaylı denetim süreçleri ve etkili kalite kontrol yönetim sistemleri sayesinde, operasyonel verimlilik artar ve kaynak israfı önlenerek gereksiz harcamalar azaltılır.

Kendiliğinden Liderlik

Modern liderliğin aileden başlayarak tüm şirkete yayılmasıyla bir yandan, aile bireyleri, şirkete ilham veren vizyoner bir liderlik sunarken kurumsal şirket yönetimi yetenekli bireyleri lider pozisyonuna getirerek gündelik işlerin gönül rahatlığıyla teslim edilmiği güven dolu bir kurumsal yapı ortaya çıkar.

Güçlü Kurum Kültürü

Şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasında güçlü bir kurum kültürü, çalışanların bütünleşmesini ve şirket politikalarını içselleştirmelerini sağlar. Böylelikle, her birey şirketin genel çıkarları doğrultusunda uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmanın parçası haline gelirler.

Yetenekli İK

Kurumsallaşma sürecinde, şirketin çekici dış imajı ve etkin insan kaynakları politikaları, sektörün en parlak yeteneklerini kendine çeker. Bu yetenekler, şirketin stratejik vizyonunu derinlemesine kavrayarak, onu gerçekleştirecek yenilikçi adımları atmanın temel taşlarını oluşturur.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi konusunda ileri görüşlülük, kurumsallaşan aile şirketlerinin olası sorunları erkenden tespit etmesini ve proaktif çözümler geliştirmesini sağlar. Bu da şirketin pazardaki istikrarını ve güvenilirliğini korumasında kritik bir faktördür.

Sürdürülebilir Büyüme

Kurumsal yönetim anlayışı, şirketin gelişimini destekleyecek sağlam temeller ve yönetim modelleri sunar. Bu sayede şirket geleceğe sağlam adımlarla ilerler.

Kurumsal Kimlik

Gelişmiş profesyonel yönetim kadroları ve güçlü kurum kültürünün birleşimi, şirketin kendine has bir kurumsal kimliği oluşturmasına ve pazarda güven inşa etmesine olanak tanır. Bu da marka değerini ve müşteri sadakatini artırır.

Aile Şirketi Nasıl Verimli İşler?

Bir aile şirketinin verimli çalışabilmesi için kurumsallaşma aile anayasası insan kaynakları yönetim sistemleri bilmeniz gereken tüm anahtar noktaları içeren yazıları okumanızı mutlaka tavsiye ederiz.